Druga najrasprostranjenija akcija na crnogorskom tržištu kapitala.

Broj vlasnika akcija Eurofonda, od kojih su većina građani Crne Gore.

Vrijednost akcija Eurofonda dramatično je pala u protekle dvije godine.

Iskazana vrijednost imovine Eurofonda na kraju 2010. (izvor: KHOV)

Realna trzišna vrijednost Eurofonda (kapitalizacija na berzi) bila je na kraju 2010. višestruko manja od njegove ukupne imovine, što je indikator ogromnog nepovjerenja investitora u način upravljanja fondom.

Iznos plaćen menadžment kompaniji Euroinvest za upravljanje Eurofondom u periodu 2003. - 2010.

Očigledno je da se fondom ne upravlja u interesu akcionara. Ovu tvrdnju ilustruje ne samo nesrazmjera između vrijednosti iskazane imovine i tržišne vrijednosti fonda, već i činjenica da je Euroinvest u proteklih 7 godina na ime upravljanja naplatio nekoliko puta veći iznos od vrijednosti (tržišne kapitalizacije) Eurofonda na dan 31. 12. 2010.

Paradoksalno je da Euroinvest bude ovako bogato nagrađen za loše upravljanje. Nažalost, to je bilo moguće zahvaljujući propisima koji su interese društava za upravljanje pretpostavili interesima akcionara.

Mreža

Vrijednost "investicija" u Elektrogrupu u Bosni i Hercegovini.

Vrijednost zemljišta koje je Eurofond kupio od HP Fjord AD 2009. godine. HP Fjord AD kontroliše kompanija čiji su osnivači povezani sa društvom za upravljanje i samim fondom.

Vrijednost zemljišta kupljenog od osoba povezanih sa suvlasnikom Eurofonda i društva za upravljanje Euroinvest.

Uočljivo je da se sva veća ulaganja Eurofonda u 2009. odnose na nekoliko sumnjivih investicija u BiH i kupovinu zemljista u CG od povezanih osoba. Uprkos javnim upozorenjima, Komisija za hartije od vrijednosti nije reagovala u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima.

Ovim zloupotrebama treba stati na put

Ukoliko posjedujete podatke koji mogu potkrijepiti ili dodatno osvijetliti naša dosadašnja saznanja, ili ako ste akcionar Eurofonda, pridružite se našim aktivnostima.

Privatizacioni fondovi su se preko društava za upravljanje izrodili u nešto što nema odgovoran odnos prema ekonomskim interesima države.
Milo Djukanovic, Predsjednik Crne Gore
U međuvremenu, usljed opšteg pada cijena akcija, na vidjelo su izbile mnoge sumnjive transakcije između društava za upravljanje, fondova i povezanih osoba, što je uticalo na drastičan pad povjerenja u njihove namjere, a i u cjelokupno tržište kapitala"
Mladen Bojanić, predsjednik Odbora direktora Aktiva integre
Rad fonda je javan i sve informacije dostupne su, kako medijima, tako i manjinskim akcionarima.
Boiša Šotra, Izvršni direktor, Euroinvest
Tražimo da se raščiste odnosi i vidi ko koga zastupa, ko radi u interesu akcionara, ko je kome nadzor, ko radi po ugovoru, jer nije menadžment preduzeća isto što i vlasnik, niti akcionar što i nadzorni odbor. Svako treba da podnese svoj teret. Čini se da nadzorni odbori ne shvataju koju odgovornost i mehanizme imaju, ali ni društva za upravljanje.
Nijesmo primijetili da fondovi iznose novac iz zemlje.
Zoran Djikanović, Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti, KHOV
Vjerovatno je tačno da manjinski akcionari ne dolaze na skupštine fondova, pa društva za upravljanje imaju manevarski prostor da rade šta hoće. Kroz izmjene sistemskih rješenja mora se uticati na fondove da odgovornije rade.
Milo Djukanovic, Predsjednik Crne Gore
Kada bi svi radili kao Prva banka, urušio bi se sistem

Drugim suočavanjem direktora Eurofonda Boiše Šotre i činovnika Prve banke Petrašina Kasalice u Privrednom sudu juče (28.5) je okončana rasprava... Cela vijest →

Sud utvrđuje da li se Šotra potpisao stojeći

Sudski vještak se nije mogao izjasniti da li je direktor Eurofonda ozvaničio dokument Prve banke o kreditu  Vještak grafološke... Cela vijest →

Grafolog utvrđuje laže li Prva ili Eurofond

Direktor Eurofonda Boiša Šotra saopštio je juče u Privrednom sudu da 19. jula 2010. godine nije potpisao ugovor o... Cela vijest →

Zoran Đikanovic, Aleksander Hrkač i saga Elektrogrupe (ELGJR)

Zoran Đikanovic je nedavno u Pobjedi, reagujući na sve češće komentare da “fondovi ubrzano novac iznose iz zemlje”, odgovorio…

Investicioni fondovi vs. Raffles Associates

Poslednjih dana smo svedoci sve učestalijih medijskih istupa čelnika fondova u crnoj gori, i negativnih komentara na račun predloga novog…