Najviše novca u bankama, kupuju akcije Prenosa, EPCG, Telekoma, Trebjese

Vijesti / 12.08.2009

ŠTA SU MENADŽERI PET FONDOVA URADILI SA OKO 140 MILIONA EURA DOBIJENIH OD PRODAJE AKCIJA EPCG?

Najviše novca prihodavanog od prodaje 17,2 odsto akcija Elektroprivrede Crne Gore italijanskoj kompaniji A2A za ukupno 140 miliona eura, menadžeri pet crnogorskih investicionih fondova trenutno drže položene u domaćim i stranim bankama. Tek oko 14 miliona, ili svega oko 10 odsto ukupno prihodavanog iznosa, uloženo je u kupovinu novih hartija od vrijednosti.

Prema neznavičnim informacijama „Vijesti” , 30-tak miliona prihodovanih po ovom osnovu, koje Centralna banka i Vlada u zvaničnim izvještajima vode kao ovogodišnju direktnu stranu investiciju u Crnoj Gori nalaze se van zemlje, dok je 20-tak miliona potrošeno na vraćanje kredita u domaćim bankama.

Direktor kompanije Trend koja upravlja istoimenim fondom Mihailo Madžarović potvrdio je “Vijestima” da će 27,7 miliona eura prihodovanih od prodaje akcija EPCG biti usmjereni “na restrukturiranje portfolija, kao i za ispunjenje dospjelih i tekućih obaveza fonda prema društvu za upravljanje i obaveza za kredite”.

Skupština akcionara Trenda, naime, usvojila je plan upotrebe tih sredstava koji je u skladu sa godišnjim planom i programom investicone politike fonda za period 2009-2011. godine. Trend je u julu otplatio jedan anuitet po osnovu kreditnog zaduženja vrijedan 900.000 eura, a u januaru 2010 moraće da otplati još jedan iste vrijednosti. Fond ima 2,3 miliona eura obaveza dospjelih naime naknade za upravljanje prema menadžment kompaniji. Dio sredstava od 1,6 miliona eura, prema planu, biće usmjeren na dalju kupovinu profitabilnih, ali nisko rizičnih hartija od vrijednosti na crnogorskom tržištu. Do sada su za oko 580.000 eura kupili akcije Elektroprivrede, Prenosa, Trebjese, Telekoma, HTP Korali i nešto obveznica. Najviše novca 21,5 miliona opredijeljeno je za kupovinu nekretnina u zemlji i inostranstvu, ali u Trendu za sada ne žele da otkrivaju o kojim se nekretninama konkretno radi.

Direktor Monete Momo Gazivoda rekao je “Vijestima” da je taj fond prihodovao 23 miliona eura od prodaje akcija Elektroprivrede.
- Imajući u vidu da je fond Moneta bio nisko zadužen, sav novac je raspoloživ za nove investicije i samim tim mnogo vrijedniji nego da služi samo pokrivanju kreditnih obaveza. Dio novca je odmah i investiran na tržištu kapitala u Crnoj Gori, a ostatak novca je kratkoročno oročen i na raspolaganju je za nove investicione mogućnosti u skladu sa tržišnim kretanjima i investicionom politikom Fonda. Inače u pomenutom periodu investirali smo u akcije Elektroprivrede, Prenosa, Otrantkomerca , Telekoma, itd – naveo je Gazivoda.

Moneta je uspjela na berzi da kupi više od 105.000 akcija Elektroprivrede po cijenama znatno nižim nego što je bila prodajna (oko 7,1 eura) Italijanima i već se vratila među 10 pojedinačno najvećih akcionara EPCG.

Direktor Atlas Mont fonda Đorđe Đurđić kaže da se najveći dio od ukupno 27,7 miliona eura prihodovanih od prodaje akcija EPCG trenutno nalazi “u domaćim bankama u Crnoj Gori”.
U okviru Atlas grupe, inače, posluju Atlasmont banka i Invest banka Montenegro.

- Jednim manjim dijelom novca vraćen je kredit, tako da je fond sada potpuno razdužen. Vrlo mali dio novca uložen je na tržištu. Zasad smo veoma oprezni sa ulaganjima. Sve kupovine hartija biće zasnovane na pažljivim analizama i bićemo fokusirani na hartije od kojih se može očikivati kapitalna dobit ili povraćaj kroz dividendu – objasnio je Đurđić.

Fond MIG koji je od prodaje akcija EPCG prihodovao je ukupno 17,49 miliona eura. Taj novac, prema riječima Dragana Radusinovića, direktora kompanije KD Mont koja upravlja MIG-om trenutno je van zemlje, i “uskoro će biti položen u jednoj od banaka u Crnoj Gori”.

Radusinović je potvrdio da imaju jedan manji kredit u Prvoj banci Crne Gore, ali i da još nijesu počeli sa kupovinom akcija na domaćem tržištu.

Eurofond za 10 miliona kupio nepoznate hartije

Iz Eurofonda su još prije više od dva mjeseca najavili da će 44 miliona eura koje su dobili prodajom akcija Elektoprivrede italijanskoj kompaniji A2A, iskoristiti za vraćanje dugova, investicije i rezerve, ali juče nijesu bili raspoloženi za izjave.

Eurofond je imao kredite prema Hipo alpe adria banci, Prvoj i Hipotekarnoj banci. Poređenjem podataka iz portfelja Eurofonda dostupnih na NEX berzi za april, maj i jun može se zaključiti da su protekla tri mjeseca kupovali akcije Elektroprivrede, Telekoma, Prenos, Mimoze i nešto Trebjese.

Na kraju juna na računu Eurofonda je bilo 16,3 miliona eura. Najzagonetnija stavka je vrijedna 11,1 milion eura uloženih, kako se navodi, u “ostale hartije u vrijednosti”. U odnosu na kraj maja ova stavka u izvještaju je povećana za čak 10 miliona eura, ali se iz izvještaja ne vidi da li se radi o akcijama inostranih ili domaćih kompanija ili o možda o kupovini nekih dužničkih hartija od vrijednosti.