Zijad Blekić i Edin Dizdar mućkaju sa obveznicama?

San / 26.01.2010

Udruženje dioničara, akcionara i udjelničara BiH sa sjedištem u Tuzli, pismeno je zatražilo  hitnu intervenciju Komisije za vrijednosne papire FBiH zbog sumnje da postoje određene malverzacije sa obveznicama po osnovu ratnih potraživanja.

Kako saznajemo, direktan povod je bilo obraćanje Udruženju jednog vlasnika obveznica po osnovu ratnih potraživanja koji je došao da se raspita kako ih može prodati. Inače, on je vlasnik obveznica u iznosu od 1.760 maraka.

Objašnjeno mu je da se transakcija može obaviti u bilo kojoj brokerskoj kući. Kasnije je utvrđeno da su njegove obveznice odštampane na memorandumu brokerske kuće „Eurohaus” iz Sarajeva čiji je vlasnik Zijad Blekić.

U toj firmi zaposlen je i Edin Dizdar, a jedan od suvlasnika „Eurohausa” je i Fahrudin Radončić, vlasnik „Avaza“.

Tražimo da hitno ispitate ovaj slučaj. Razlog se po našem mišljenju nalazi u narušavanju odredaba Zakona o tržištu vrijednosnih papira kao i saznanju da je Zijad Blekić predsjednik Nadzornog odbora Sarajevske berze, a da je Edin Dizdar član Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira.

Također smo posumnjali da je sva dokumentacija o navedenim obveznicama dobivena zloupotrebom pojma povlaštenih informacija. Molimo da reagujete principom vanrednog nadzora u „Eurohausu” kako bi se i drugim brokerskim kućama omogućilo da ravnopravno učestvuju u prometu s obveznicama na Sarajevskoj berzi – stoji u zahtjevu Udruženja dionirača, akcionara i udjelničara BiH.