Postoji li građevinska mafija u SBK-u: Kriminal u energetskom sektoru?!

Oslobodjenje / 26.03.2010

Zašto je suspendiran inspektor Agić? Kakva je uloga pomoćnice ministra Ante Lozančića, a kakva Adnana Terzića, Zijada Blekića i Fahrudina Radončića?

Sjećate li se Akifa Agića? Riječ je o čuvenom ratnom reporteru, dopisniku iz Gornjeg Vakufa. Između ostalih dokumenata, Agić je kamerom zabilježio i povlačenje bošnjačkih civila sa prostora Prozora preko Vranice.

Agić je od jučer pod suspenzijom, ali ne kao novinar, nego građevinski inspektor u Srednjobosanskom kantonu. Njegova nadležna, Lejla Salkić, pomoćnica kantonalnog ministra za prostorno uređenje, prijavila ga je za kršenje discipline. No, Agić tvrdi, iza svega se krije kontinuirano kršenje zakona! Ljudi koji stoje iza kriminala ili ga, u najmanju ruku toleriraju, tvrdi Agić, nalaze se na rukovodećim pozicijama u Kantonu, ali i na višim nivoima vlasti, zbog čega se i obratio federalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Rutinska kontrola

Krenimo redom. Agić je u oktobru prošle godine, tokom redovnih inspekcijskih poslova obilaska terena, utvrdio da se na lokalitetu Mačkara, na rijeci Vrbas, u gornjovakufskom kraju, gradi mini hidroelektrana Voljevac.

“Rutinskom kontrolom otkrio sam da direktor firme Elektrogrupa iz Jajca Jasmin Zjajo ne posjeduje nijedan validan dokument. To sam unio u zapisnik i dao rok od sedam dana za dostavljanje dokumentacije. Kako to nije učinjeno, 23. oktobra sam donio rješenje o obustavi radova. Dao sam rok od 30 dana da se, između ostalog, dostavi pravosnažno odobrenje za građenje”, pojašnjava Agić. Njegovo rješenje je pečatom ovjereno i zaprimljeno u Ministarstvu prostornog uređenja, obnove i povratka SBK-a, u kojem stoluje Anto Lozančić.

Agić dodaje kako je Zjajo imao koncesiju za gradnju staru četiri godine, i to na drugog pravnog subjekta, firmu Ferbos, također iz Jajca. No, ni tada nije imao ni urbanističke saglasnosti, ni građevinske dozvole, niti projektnu dokumentaciju. Rok koncesije koju je 2005. dala Općina bio je godinu. Agić pokazuje fotografije koje svjedoče o radovima u punom jeku, kao i papire u kojima on, kao građevinski inspektor, utvrđuje postojanje krivičnog djela po Krivičnom zakonu Federacije, članovi 303. i 304.