Menadžeri dobijaju i kad svi gube

Vijesti / 21.04.2010

KOMPANIJE KOJE UPRAVLJU PRIVATIZACIONIM FONDOVIMA ZA TRI MJESECA OBRAČUNALI 1,94 MILIONA PROVIZIJE

Menadžmenti kompanija koji upravljaju sa šest fondova zajedničkog ulaganja nastalih tokom vaučerske privatizacije u Crnoj Gori za prva prvi mjeseca ove godine obračunali su 1,94 miliona eura za svoje provizije.

Kompanije Euroinvest koja upravlja Eurofondom, kompanije Atlasmont, Moneta i Trend koje upravljaju istoimenim fondovima, te kompanije KD Mont i Prima koje upravljaju fondovima MIG i HLT zarađuju kada svi ostali na berzi gube.

U prvom kvartalu 2010. najviše je “zaradila” kompanija Euroinvest, kojom upravlja biznismen Veselin Barović, 491,5 hiljada eura. Moneta je na ime naknade za upravljanje, u istom periodu, obračunala nešto više od 390 hiljada eura, Atlas Mont 383 hiljade, Trend 293 hiljade, KD Mont 209,7 hiljada eura i Prima 171,2 hiljade eura.

Kompanija Prima više od godine ne objavljuje na sajtu NEX Montenegro berze mjesečne izvještaje o stanju portfolija akcija koje kontrioliše ta kompanija.

Na godišnjem nivou preduzeća za upravljanje obračunavaju tri odsto ukupne vrijednosti tržišne kapitalizacije fonda na dan obračuna.Provizija se akontativno obračunava po mjesecima, a na kraju godine konačne iznose potvrđuje Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV). Što je veća imovina fonda, veća je i provizija za menadžment.

Imajući u vidu dešavanja na tržištu kapitala ukoliko se ovogodišnji trendovi nastave i cijene akcija zadrže na približno istom nivou sasvim je izvjesno da će menadžment kompanije koje upravljaju sa šest navedenih fondova ove godine inkasirati više novca nego što je to lani bio slučaj.

Osnivači i menadžment kompanije, naime, tokom \”krizne\” 2009. godine su na ime naknade za upravljanje obračunali ukupno oko 7,2 miliona eura.

Treba napomenuti, takođe, da je ukupan iznos godišnje provizije tokom 2009. skoro dvostruko bio manji nego u 2008, ali je nešto veći od one koja je naplaćena tokom 2006. godine koja je zapamćena kao jedna od uspješnijih godina na tržištu kapitala.

Za razliku od prethodnih godina kada su imali problema sa prilivom novca na računima fondova i naplatom provizije to nakon prodaje akcija Elektroprivrede, od sredine 2009. godine, nije bio slučaj.

Prema javnosti dostupnim podacima, najviše novca na računima fonda posjeduju Moneta, Atlas Mont i Trend, a najmanje Eurofond čije sumnjive transakcije na domaćem i bosansko-hercegovačkom tržištu već 10 mjeseci istražuje Komisija za hartije od vrijednosti.

Za razliku od osnivača i menadžera fondova, građani, manjinski vlasnici fondova, do sada nijesu imali koristi, izuzev prilikom prodaje svojih akcija na berzi.