Komisija: SASE “žmirila” na manipulacije

SEEbiz / 25.11.2010

Iako je utvrdila manipulacije cijenama dionica na tržištu, u koje su bili uključeni i zaposlenici brokerskih kuća, Sarajevska berza (SASE) propuštala je da preduzme mjere protiv profesionalnih posrednika koji su prekršili propise.

Ovo je, između ostalog, sadržano u rješenju Komisije za vrijednosne papire FBiH kojim je utvrđeno postojanje uslova za oduzimanje dozvole za rad Sarajevskoj berzi. Svoju nadzornu ulogu, konstatuje se u rješenju, berza naročito nije ostvarivala u pogledu takozvanih restriktivnih računa, odnosno računa profesionalnih posrednika i sa njima vlasnički i rodbinski povezanih osoba. Iako je pravilima berze dat poseban status tim računima, berza nije s povećanom pažnjom provodila nadzor trgovanja vlasnika tih računa. To se posebno odnosi na Džemala Bilanovića, zaposlenika brokerske kuće “Eurohaus”, na čijem čelu je Zijad Blekić, predsjednik Nadzornog odbora SASE.

Bilanović, zaposlenik “Eurohausa” u filijali u Bugojnu, trgovao je preko restriktivnog računa u više transakcija za koje se može utvrditi da predstavljaju manipulaciju. Između ostalog, Bilanović i Mersiha Karkelja, navodi se u rješenju Komisije, prodali su bez ikakve ekonomske računice, po dvostruko nižoj cijeni, kupljene dionice Tvornice građevinske stolarije “Janj” u korist klijenta Damira Talargića.

“S obzirom na to da su svi nalozi unošeni u intervalima pred fixing u toku dva dana, ne može se odbaciti mogućnost da se radi o dogovorenim transakcijama pomenutih klijenata”, navode u Komisiji i dodaju da je indiktivno da su dužnosnici berze izjavili da su znali da je Bilanović vlasnik restiktivnog računa i da je akter nadziranih transakcija, ali da nisu preduzeli mjere za poseban nadzor.
Bilanović se pojavljuje i u trgovini dionicama “DD za proizvodnju kože Bugojno”, gdje je zajedno sa Vernesom Jusićem izazvao značajan pad zvaničnog kursa dionica ove kompanije, na osnovu čega postoje indicije o manipulaciji.

U slučaju prometa dionica “Vranice” ustanovljeno je da su Bilanović i Jasmina Zornić obavili transakciju koja je izazvala porast vrijednosti kursa dionica za 19,97 odsto. Prema nezvaničnim informacijama, Jasmina Zornić je u rodbinskoj vezi sa jednim od najvećih dioničara “Vranice”, navode u Komisiji, pa je izdala nalog za kupovinu jedne dionice da bi izazvala vještačko povećanje njene cijene.
Isti scenario ponovljen je u slučaju dionica “Bosnaputeva”, gdje je Mersiha Karkelja takođe kupila i prodala jednu dionicu po dvostruko nižoj cijeni.

Neadekvatno postupanje berze Komisija je ustanovila u 21 predmetu, a uglavnom je riječ o dogovorenim transakcijama i vještačkom podizanju ili spuštanju cijena dionica. Tako je, na primjer, utvrđeno da je kroz dvije transakcije dionicama kompanije “Novi centar” Zavidovići spuštena cijena dionica, čime su potaknuti drugi investitori da prodaju dionice po tim cijenama, a u čemu su učestvovali direktor “Krivaje 1884″ Ismet Mujanović i Mustafa Gradinović.

U slučaju transakcija dionicama Privredne banke Sarajevo cijena je namjerno podignuta za 50 posto, a akteri su Edin Mandžo i Suvad Karkelja. U Sarajevskoj berzi odbacili su navode Komisije da nisu postupali u skladu sa zakonom, te smatraju da je problem u primjeni mjera nadzora nad berzanskim trgovanjem u vezi s kojim postoje nejasnoće u samim propisima. Smatrajući da su kvalifikacije Komisije teške, te da je izrečena mjera prestroga, Nadzorni odbor SASE donio je odluku o pokretanju upravnog spora protiv regulatora tržišta.