Ni riječ o propalim poslovima Barovića

vijesti.me / 12.03.2012.

propali poslovi veselina barovica

Predloženi program transformacije fonda zajedničkog ulaganja Eurofond i restrukturiranja, koji godinama kontroliše biznismen Veselin Barović sa partnerima iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ne obećava ništa dobro za male akcionare tog fonda zbog čijeg nezavidnog položaja su Vlada i Skupština tokom prošle godine i usvojili novi Zakon o investicionim fondovima.

Novi Zakon kroz nekoliko predstojećih mjeseci predviđa otvaranje i dijeljenje privatnih fondova na dva nova, na način što će sva likvidna imovina (gotovina, depoziti, obveznice i prioritetne akcije) kao i akcije u preduzećima gdje fond kontroliše manje od 40 odsto akcija društva biti prenijete u otvoreni fond, dok će u zatvorenom fondu ostati nekretnine i akcije u kompanijama gdje fond kontroliše više od 40 odsto akcija.

Glavna ozakonjena novina u propisima koja je trebalo da donese boljitak nezadovoljnim manjinskim akcionarima privatnih fondova je pravo na isplatu uloga ukoliko je vlasnik fonda nezadovoljan kako njime upravlja menadžment.

U kešu svega milion eura

Značajan dio novca, po tom osnovu, trebalo je da bude isplaćen u kešu iz otvorenog dijela fonda.

Međutim, novi momenat koji, maltene, dovodi „do ludila“ oko 16.000 malih akcionara Eurofonda je, od kada su im dostupni materijali za predstojeću skupštinu akcionara 23. marta, podatak što će od procijenjene vrijednosti imovine Eurofonda na iznos od 51.294.373 eura za otvoreni fond predviđeno svega 1.038.275 eura procijenjene vrijednosti njegove imovine ili svega 0,38 centi po akciji u najboljem slučaju ili 19 eura za uloženi vaučer.

Na kraju 2011. godine Eurofond je imao 282.390 eura „namjenski oročenih sredstava“ u banci, ali taj novac ne može se smatrati slobodnom imovinom za prenos u imovinu otvorenog fonda, jer je opterećen „kao založena imovina“.

Fond pun firmi u stečaju

Procijenja vrijednost obaveza (dugova) Eurofonda na kraju prošle godine iznosila je 8,84 miliona eura. Nakon transformacije akcijski kapital postojećeg fonda će se smanjiti nominalno za 4,61 milion eura. Neto vrijednost kapitala koji će ostati u zatvorenom fondu iznosiće 41,41 milion eura, dok je vrijednost akcijskog kapitala zatvorenog fonda iznositi 183,57 miliona eura.

Ukupan kapital fonda raspoređen je na ukupno 272.158.950 akcija.

U zatvorenom fondu Eurofonda ostaće četiri kompanije iz Crne Gore i BiH gdje fond posjeduje većinsko vlasništvo. To su: Bjelasica rada AD Bijelo Polje u stečaju, Solana Bajo Sekulić AD Ulcinj u stečaju i Izbor Bar AD u stečaju.