Blog

Nastavićemo da pratimo i analiziramo aktivnosti Eurofonda i Euroinvesta, kao i eventualne nepravilnosti u njihovom poslovanju. Posebnu pažnju ćemo posvetiti pitanjima koja se tiču izmjene propisa o fondovima zajedničkog ulaganja u Crnoj Gori.

Zoran Đikanovic, Aleksander Hrkač i saga Elektrogrupe (ELGJR)

Eurofond Insajder / 21.03.2011.

Zoran Đikanovic je nedavno u Pobjedi, reagujući na sve češće komentare da “fondovi ubrzano novac iznose iz zemlje”, odgovorio da “KHOV nema takve podatke”

Đikanovic dalje tvrdi “nijedan (fond, prim. autora) nije imao značajnu investiciju van Crne Gore. Čak i da ih je bilo, to nije poklanjanje novca nekom drugom…”  ”…ne iznosi se novac ni na čije ime ili račune vani, ako fond investira izvan granica Crne Gore”

Međutim, nedavno objavljen dokument na sajtu KHOV, demantuju predsjednika ove institucije.

Djelimično rješenje o transakcijama izvršenim u ime i za račun Eurofonda (EURF) [KHOV]

Naime, nakon višemjesečne “istrage” o “investicijama” Eurofonda (EURF) u Elektrogrupu Jajce DD (ELGJR) i Zadrugar Jajce DD (ZDRJR),  utvrđeno je da se kao prodavac u obje sporne transakcije pojavljuje kontroverzni Aleksander Hrkač.

Više o reputaciji Hrkača možete pročitati u analizi transakcije FZU Eurofond (EURF) sa Elektrogrupom Jajce (ELGJR).

Činjenica je da je EUR 10,4m koliko je sa sigurnošću isplaćeno Aleksandru Hrkaču za akcije Elektrogrupe (ELGJR) i Zadrugara (ELGJR) jeste preneseno “na račune vani”, jer novac nije utrošen na dokapitalizaciju Elektrogrupe Jajce DD već na kupovinu njenih akcija od postojećeg vlasnika.

Vrijedno je prisjetiti se same transakcije:

Akcije Elektrogrupe Jajce DD, kompanije sa svega EUR 500,000 kapitala, formirane samo nekoliko mjeseci pred prodaju udjela Eurofonda u EPCG italijanskoj kompaniji A2A, kupljene su po cijeni 39 puta većoj od nominale.

Ova “investicija” vrednuje Elektrogrupu Jajce, kompaniju za 3 zaposlena koja čak ni ne posjeduje adekvatne dozvole za gradnju hidroelektrana (zbog čega je njeno gradilište nekoliko puta zatvarano od strane inspektora) na EUR 15m.

Transakcija je obavljena na Sarajevskoj berzi (SASE), čiji je predsjednik nadzornog odbora Zijad Blekić, preko brokerske kuće Eurohaus, čiji je direktor takođe Zijad Blekić. Sarajevskoj berzi je nedavno izrečena mjera uslovnog oduzimanja dozvole za rad, nakon revizije koja je ustanovila niz neregularnosti.

Gospodin Blekić je inače jedan od vlasnika Absolute Bar AD (ABSO) i FLASH AD (FLAS), kompanija povezanih sa Veselinom Barovićem i osobama koje kontrolišu Euroinvest i Eurofond (EURF).

Ko je odobrio ovu transakciju tj. “investiciju” u praznu ljušturu zvanu Elektrogrupa i koja je njihova odgovornost? Izvršni direktor Euroinvesta Boiša Šotra? Nadzorni odbor Eurofonda koji čine Milić Popović, Armin Mulahusić i Milanko Damjanović ili pak investicioni menadžeri Aleksandra Mitrović i Branko Kaluđerović?

Zašto se stiče utisak da za Eurofond ne važe pravila i/ili da KHOV ne želi da ih sprovede?

U nastavku:

Da li je novac crnogorskih gradjana, preko investicije Eurofonda (EURF) u Elektrogrupu Jajce DD (ELGJR), preko Aleksandra Hrkača i Balkan Investment Management, završio u privatnim rukama?

Investicioni fondovi vs. Raffles Associates

Eurofond Insajder / 17.03.2011.

Poslednjih dana smo svedoci sve učestalijih medijskih istupa čelnika fondova u crnoj gori, i negativnih komentara na račun predloga novog zakona o investicionim fondovima:

Predloženi zakon o investicionim fondovima ima za cilj njihovu likvidaciju

Dragan Radusinović, KD Mont

Crna Gora je godinama ulagala ogromne napore da, u cilju privlačenja stranih investitora, posebnim zakonom garantuje stranim ulagačima pravnu sigurnost… … radna verzija ponuđenog zakona i te kako zalazi u sferu navedenih prava. To bi predstavljalo ozblljnu kompromitaciju Crne Gore kada su u pitanju eventualna buduća strana ulaganja

Udruženje investicionih fondova

A šta kažu inostrani investitori?

Šta je to konkretno u zakonu sto oni smatraju da će oterati strane investitore? Naprotiv, novi zakon bi trebalo da unaprijedi i poveća transparentnost u tome kako se upravlja fondovima, što bi trebalo da privuče strane investitore…

James O’Leary, Raffles Associates

O samim fondovima, James O’Learu kaže

Neki od njih izabrali su da alociraju kapital u investicije koje su značajno narušile vrijednost njihovih fondova. Bilo da su menadžeri realizovali ličnu korist, ili za korist akcionara, to je na sudovima da odluče. Nažalost, akcionari nikad nijesu bili informisani ili konsultovani o ekonomskoj opravdanosti ulaganja prije nego što su ona izvršena. Da su akcionari upozoreni, oni bi sigurno progovorili. Ova vrsta situacije je savršen primjer zašto fondovi moraju biti bolje regulisani

Ko je predsjednik Udruženja investicionih fondova? Boiša Šotra.

 

Eurofond Insajder kreće sa radom.

Eurofond Insajder / 17.03.2011.

Saznajte o ciljevima Eurofond Insajder-a na stranici O nama.

Pročitajte najnovije vijesti na stranici Vijesti.

Priključite se popunjavanjem formulara na Pridružite se.