Činjenice

Naša istraživanja pokazuju da je od prihoda koje je FZU Eurofond (EURF) ostvario prodajom akcija Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) značajan dio novca iskorišćen za kupovinu nekretnina od povezanih lica ili akcija preduzeća u BiH koje su kupljene po cijenama dramatično višim od realnih.

Eurofond 101

Vrijednost imovine više od 16.000 akcionara FZU Eurofonda (EURF) u proteklom periodu skoro je objezvređena.

Trenutna tržišna vrijednost FZU Eurofond (EURF) višestruko je manja od iznosa koji je DZU Euroinvest (EUIN) na ime provizije naplatio za upravljanje fondom u proteklih sedam godina.

Utvrdili smo da FZU Eurofond (EURF) de fakto kontroliše mreža povezanih lica i kompanija, medju kojima ima i nekoliko kontraverznih biznismena iz Crne Gore, BiH i Hrvatske.

Postoji li odgovornosti Nadzornog odbora FZU Eurofond (EURF) i investicionih menadžera DZU Euroinvest (EUIN)?

Insajderske trgovine

Organizovanim i unaprijed isplaniranim aktivnostima, FZU Eurofond (EURF) je sa licima iz BiH stvorio preduslove za listiranje akcija Elektrogrupe Jajce DD (ELGJR) na Sarajevskoj berzi (SASE), da bi ih potom kupio po 39 puta većoj cijeni od nominale.

Kupovina zemljišta od HT FJORD AD (FJOK), čiji je vlasnik Alpha Invest. Vlasnik Alpha Invest je Veselin Barović, jedan od vodećih akcionara u FZU Eurofond (EURF)

Kupovina nekretnina u Bečićima od osoba koje su povezane sa Veselinom Barovićem uslijedila je nakon što su prodavci zapali u teškoće sa otplatom kredita Prvoj banci. Javnosti je poznato da je i FZU Eurofond (EURF) bio visoko zadužen kod ove banke.