Elektrogrupa (ELGJR)

FZU Eurofond (EURF) je 2009. godine potrošio EUR 8,8m na “investiciju” u Elektrogrupu Jajce (ELGJR), kupujući 44.500 akcija, ili 42.7% ove kompanije.

KHOV je utvrdio da je 42.100 akcija kupljeno od Aleksander Hrkača, kome je po tom osnovu isplaćeno EUR 8,4m.

Elektrogrupa Jajce (ELGJR) ima svega 1.100.00 KM [EUR 500,000] kapitala i tri zaposlena, a njeno gradilište je zatvoreno zbog neposjedovanja adekvatnih dozvola.

Hronologija

8 februara 2008.

Alexandar Hrkač (Aleksandar Hrkač / Aleksander Hrkač) i BENSON HOLDINGS Zvonko Matijaš osnivaju FERBOS d.o.o sa kapitalom od 10.000 KM [EUR 5,113].

Sluzbene novine federacije Bosne i Hercegovine

Godina XVI – Broj 14    Srijeda, 11. 3. 2009. godine, ISSN 1512-7079

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-08-000028 od 8. 2. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-4572 “FERBOS” d.o.o. Jajce, “FERBOS” d.o.o. Jajce, kako slijedi:

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2773/07 i prenosu udjela i promjeni osnivača, promjeni lica za zastupanje br. OPU-2770/07 od 18. 12. 2007. godine.

Visina uplaćenog temeljnog kapitala: 10.000,00 KM (BENSON HOLDINGS d.o.o. Split, zastupan po Zvonki Matijaš 5.000,00 KM i Hrkač Alexander u novcu: 5.000,00 KM)

(SR-307/08-TR)

Kontroverzni Aleksandar Hrkač je bivši policajac koji je bio pod istragom regulatora u Republici Sprskoj i Hrvatskoj. Zbog nedopuštenog trgovanja akcijama (“torbarenje”) poznat je kao “kralj torbara”.

Hrkačevoj brokerskoj kući “Vrijednosnice Osijek” Hrvatski regulator oduzeo je dozvolu zbog nedozvoljenog trgovanja dionicama.

KHOV: UTVRĐENO NIZ NEPRAVILNOSTI U RADU “AKCIJA BROKERA” [biznis.ba]
Istraga protiv osječkog brokera koji je ‘torbario’ po banjalučkom kraju [jutarnji.hr]
Hrkač: Ne znam gdje su osumnjičeni [business.hr]
Uhićena direktorica budvanskog Euro brokera [business.hr]
Rješenje o oduzimanju dozvole Vrijednosnicama Osijek d.o.o. [poslovna.hr]
‘Kralj torbara’ od države traži 40 milijuna kuna [business.hr]

Zvonko Matijaš je poznat po aferama oko Elektrobosne

Vlasnici i povjerioci: Ko će prije do Elektrobosne [cin.ba]
Strani investitor nije spasio Elektrobosnu [cin.ba]

19. avgusta 2008.

Alexandar Hrkač (Aleksandar Hrkač / Aleksander Hrkač) i BENSON HOLDINGS / Zvonko Matijaš dokapitalizuju FERBOS d.o.o sa 1.042.655,43 KM [EUR 533.101]

U ovoj dokapitalizaciji Alexander Hrkač učestvuje sa 801.000 KM (76.8%), a BENSON HOLDINGSZvonko Matijaš) sa 241.655,43 KM (23.2%)

Službene novine federacije Bosne i Hercegovine

Godina XVI – Broj 75 Srijeda, 2. 12. 2009. godine, ISSN 1512-7079

Općinski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi “FERBOS” d.o.o. Jajce koju zastupa direktor društva, u predmetu upisa u registar povećanja osnovnog kapitala društva sa ograničenom osgovornošću u subjektu upisa, a na temelju odredbe člana 58 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u (“Službene novine Federacije BiH”, broj 27/05), dana 19. augusta 2008. godine donio je

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa “FERBOS” d.o.o. Jajce upisani su podaci o predmetu upisa u registar povećanja osnovnog kapitala društva sa ograničenom osgovornošću u subjektu upisa, kako slijedi

Firma: “FERBOS” d.o.o. Jajce

Skraćena oznaka firme: “FERBOS” d.o.o. Jajce

Sjedište: Ulica Hrvoja Vukčića Hrvatinića 68, Jajce, Jajce

MBS: 1-4572

JIB: 4236284810005

Pravni osnov upisa:

Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva br.OPU-633/08 od 25.04.2008., Odluka o izmjenama i dopunama Statuta br. OPU-1372/08 od 16.07.2008.

Odluka o usklađivanju djelatnosti društva br. OPU-2773/07 od 18.12.2007.; Odluka o izmjeni Statuta društva br. OPU-2787/07 od 03.12.2007.;Ugovor o

prenosu dijela udjela br. OPU-2770/07 od 18.12.2007.

OSNIVAČI / ČLANOVI SUBJEKTA UPISA

Prezime i ime Adresa

Hrkač Alexander Darda, Kralja Dmitra Zvonimira 005,, Hrvatska

Firma Sjedište Reg. br./MBS

BENSON HOLDINGS d.o.o. Split, zastupan po Zvonki Matijaš, Split Vukovarska 168, R.Hrvatska, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, Split 060184501

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA

Ugovoreni (upisani) kapital: 1.042.655,43

Uplaćeni kapital: 1.042.655,43

UČEŠĆE U KAPITALU

Osnivač: Hrkač Alexander

Ugovorni kapital: 801.000,00

Procenat: 76,80%

Osnivač: BENSON HOLDINGS d.o.o. Split, zastupan po Zvonki Matijaš, Split, Vukovarska 168, R. Hrvatska

Ugovoreni kapital: 241.655,43

Procenat: 23,20%

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu

Zjajo Jasnim, direktor bez ograničenja do iznosa od 20.000,00 KM po pojedinom aktu raspolaganja, a preko tog iznosa uz prethodnu saglasnost člana društva.

Broj 051-0-Reg-08-000682

19. augusta 2008. godine

Travnik

(SR-523/08-SR)

19. marta 2009.

FERBOS d.o.o se transformiše u dioničko društvo “ELEKTRO GRUPAJajce (ELGJR)  (“ Elektrogrupa“)

Stiče se utisak da je transformacija izvršena samo da bi se iskoristila zakonska mogućnost da FZU Eurofond (EURF) investira u Elektrogrupu (ELGJR) (Član 54 Zakona o investicionim fondovima):

“Investicioni fond može ulagati u domaće hartije od vrijednosti i strane hartije od vrijednosti

koje se kotiraju na organizovano uređenim tržištima zemalja OECD, kao i na drugim tržištima

koja ispunjavaju standarde transparentnosti u poslovanju sa hartijama od vrijednosti i koje

odredi nadzorni odbor tog fonda.”

Da li je Nadzorni odbor Eurofonda (EURF) utvrdio da tržište BiH ispunjava standarde transparentnosti u poslovanju?

Sarajevskoj berzi prijeti oduzimanje dozvole [SEEbiz]
Komisija: SASE “žmirila” na manipulacije [SEEbiz]

Kapitalizacija čitave Elektrogrupe (ELGJR) iznosi u tom trenutku 1.042.640,00 KM [533.093 EUR]. Postoje 104.264 akcije, nominalne vrijednosti 10,00 KM [~ EUR 5].

Službene novine federacije Bosne i Hercegovine

Godina XVII – Broj 13 Srijeda, 17. 3. 2010. godine, ISSN 1512-7079

Općinski sud u Travniku, sudija Halisa Bašagić, a rješavajući po prijavi “ELEKTRO GRUPA” d.d. Jajce, u predmetu upisa u Registar promjena oblika organizovanja i firme subjekta upisa, a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 27/05), dana 9. 3. 2009. godine, donio je

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa “ELEKTRO GRUPA” d.d. Jajce upisani su podaci o promjeni oblika organizovanja subjekta upisa “FERBOS” d.o.o. Jajce

u Dioničko društvo pod nazivom “ELEKTRO GRUPA” d.d. Jajce, kako slijedi:

Firma: “ELEKTRO GRUPA” d.d. Jajce

Skraćena oznaka firme: “ELEKTRO GRUPA” d.d. Jajce

Sjedište: Hrvoja Vukčića Hrvatinića 68, Jajce, Jajce

MBS: 51-01 -0196-09 (stari broj 1 -4572)

JIB: 4236284810005

Carinski broj: nema

Pravni osnov upisa:

Odluka o promjeni firme i oblika društva u dioničko društvo broj OPU-2828/08 od 22. 12. 2008. godine

Rješenje Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine broj 03/2-19-09/09 od 4. 2. 2009. godine

OSNIVAČI / ČLANOVI SUBJEKTA UPISA

Firma: Dioničari “ELEKTRO GRUPA” d.d. Jajce upisani u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH

UČEŠĆE U KAPITALU

Osnivač: Dioničari “ELEKTRO GRUPA” d.d. Jajce upisani u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH

Klasa: red. dion. A

Broj dionica: 104264

Vrijednost: 10,00

Ukupno: 1.042.640,00

Procenat: 100.0000%

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu

Zjajo Jasmin, adresa: Kralja Tvrtka 127, Jajce, lična karta: 04DMA0403, direktor, bez ograničenja do iznosa od 20.000,00 KM po pojedinom aktu raspolaganja,

a preko tog iznosa uz prethodnu pisanu suglasnost člana Društva.

NAPOMENA

Promjena oblika organizovanja i naziva firme subjekta upisa iz društva ograničene odgovornosti u dioničko društvo, tako da je “ELEKTRO GRUPA” DD Jajce

pravni sljednik “FERBOS” d.o.o. Jajce.

Broj 051-0-Reg-09-000116

9. marta 2009. godine

Travnik(SR-71/09-TR)

20. marta 2009.

Elektrogrupa (ELGJR) je listirana na Sarajevskoj berzi (SASE).

(ELGJR) ELEKTRO GRUPA DD JAJCE [capitalmarket.ba]

23. marta 2009.

Na Sarajevskoj berzi (SASE) se obavlja prva transakcija novolistiranim akcijama Elektrogrupe (ELGJR)

Ova transakcija je obavljena po cijeni koja je gotovo deset puta većoj od nominalne vrijednosti akcija u procesu transformacije Elektrogrupe (ELGJR) u dioničarsko društvo nepune dvije nedelje ranije (9.3.2009)

mart – juni 2009.

Cijena akcija Elektrogrupe (ELGJR) snažno raste sa 96 KM na 390 KM.

Može se pretpostaviti da je rast cijene manipulisan transakcijama između većinskih vlasnika i povezanih lica, pogotovo imajući u vidu da su po listiranju gotovo sve akcije bile u vlasništvu dva lica: Alexander Hrkač (76.8%) i BENSON HOLDINGS / Zvonko Matijaš (23.2%).

Treći po veličini vlasnik i danas raspolaže sa tek nešto više od 2.000 akcija, iako je u ovom periodu istrgovano preko 10.000 akcija.

Da li je Sarajevska berza (SASE) reagovala povodom ove manipulacije? Da li je razlog njenog ćutanja činjenica da je Zijad Blekić predsjednik njenog Nadzornog odbora?

Struktura nadzornog odbora Sarajevske berze [sase.ba]

12. juna 2009.

Eurofond (EURF) kupuje 40,000 akcija Elektrogrupe (ELGJR)  po cijeni od 390 KM, 39 puta većoj od nominalne vrijednosti.

Simbol Datum Tržišna kapitalizacija Srednji kurs Količina Vrijednost
ELGJR 26.01.2011 38,577,680 370.00 370 136,900
ELGJR 30.09.2010 40,141,640 385.00 5 1,925
ELGJR 27.05.2010 40,141,640 385.00 810 311,850
ELGJR 26.05.2010 40,141,640 385.00 670 257,950
ELGJR 12.03.2010 39,620,320 380.00 85 32,300
ELGJR 07.12.2009 39,099,000 375.00 4,500 1,687,500
ELGJR 10.11.2009 37,535,040 360.00 150 54,000
ELGJR 09.11.2009 37,535,040 360.00 850 306,000
ELGJR 30.10.2009 37,535,040 360.00 500 180,000
ELGJR 29.10.2009 37,535,040 360.00 593 213,480
ELGJR 20.10.2009 37,535,040 360.00 540 194,400
ELGJR 23.09.2009 38,056,360 365.00 300 109,500
ELGJR 03.09.2009 38,577,680 370.00 750 277,500
ELGJR 30.06.2009 40,141,640 385.00 13 5,005
ELGJR 12.06.2009 40,662,960 390.00 40,000 15,600,000
ELGJR 10.06.2009 34,928,440 335.00 6 2,010
ELGJR 09.06.2009 23,459,400 225.00 10 2,250
ELGJR 08.06.2009 15,639,600 150.00 22 3,300
ELGJR 04.06.2009 10,465,843 100.38 185 18,570
ELGJR 18.05.2009 10,374,268 99.50 4,000 398,000
ELGJR 13.05.2009 10,217,872 98.00 80 7,840
ELGJR 07.05.2009 10,217,872 98.00 50 4,900
ELGJR 06.05.2009 10,217,872 98.00 1,000 98,000
ELGJR 05.05.2009 10,217,872 98.00 3,225 316,050
ELGJR 21.04.2009 10,217,872 98.00 24 2,352
ELGJR 17.04.2009 10,217,872 98.00 198 19,404
ELGJR 14.04.2009 10,061,476 96.50 100 9,650
ELGJR 10.04.2009 10,061,476 96.50 1,012 97,658
ELGJR 31.03.2009 10,061,476 96.50 8 772
ELGJR 30.03.2009 10,061,476 96.50 173 16,695
ELGJR 24.03.2009 10,061,476 96.50 161 15,537
ELGJR 23.03.2009 10,061,476 96.50 212 20,458
18. septembra 2009.

Boiša Šotra u „Vijestima“ daje lažnu izjavu da je novac od prodaje Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Eurofond (EURF) investirao u Elektroprivredu BiH.

Eurofond: Kupujemo nekretnine Prve banke i akcije Elektroprivrede BiH [Vijesti]

Boiša Šotra potvrdio je juče “Vijestima” da je 5,83 miliona eura uloženo u kupovinu nekretnina, a skoro 11 miliona u kupovinu akcija iz sistema Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. U portfelju fonda, koji se može pogledati na sajtovima NEX-a i Montenegroberze, akcije iz sistema Elektroprivrede BiH (SASE:JPESR) vode se pod stavkom “ostale hartije od vrijednosti”.

Zašto Šotra nije odgovarao zbog davanje lažnih izjava?

Eurofond (EURF) sve do januara 2011. u svom mjesečnom izvještavanju KHOV-u “krije” bosanske “investicije” u okviru sekcije “Ostale HOV”.

7. decembra 2009.

Eurofond (EURF) kupuje dodatnih 4.500 akcija Elektrogrupe (ELGJR)  po cijeni od 375 KM,  37.5 puta većoj od nominale vrijednosti.

13. jula 2010.

Eurofond (EURF) na vanrednoj skupštini akcionara održanoj na Cetinju tvdi da Elektrogrupa (ELGJR) posjeduje ugovor o isporuci struje Elektroprivredi BiH.

Već je potpisan ugovor sa Elektroprivredom BiH o isporuci struje

Barović hoće da gradi tri elektrane u Bosni [Vijesti]

21. avgusta 2010.

Generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine (EPBiH) Amer Jerlagić negira da Elektrogrupa (ELGJR) ima bilo kakav ugovor o isporuci struje.

To nije istina. Elektroprivreda BiH potpisuje ugovore sa kompanijama koje imaju sve licence i potpunu dokumentaciju. Drugo, EPBiH nema razloga da zaključuje ugovor sa nekim ko još i ne radi i ne proizvodi struju.

Barović i Blekić nemaju nikakav ugovor sa Elektroprivredom BiH [Vijesti]

Koliko stvarno vrijede akcije Elektrogupe (ELGJR)?

Pogledajmo finansijski izvještaj ovog preduzeća iz 2009., dokument koji sadrži relevantne finansijske podatke na osnovu kojih su portfolio menadžeri, ali i Nadzorni odbor FZU Eurofond (EURF) donijeli/potvrdili odluku o ovoj investiciji.

Kapital Elektrogrupe (ELGJR) iznosi 1.111.682 KM [EUR 568.394]

Elektrogrupa (ELGJR) ima tri (3) zaposlena.

Simbol aop Opis 2008 2009
ELGJR 102 B.STALNA SREDSTVA(103+110+117+122+123+130+133+134+135) 1,178,420 3,142,180
ELGJR 103 I. Stalna nematerijalna sredstva (104 do 109) 298,079
ELGJR 110 II. Nekretnine,postrojenja i oprema(111 do 116) 880,341 3,142,180
ELGJR 117 III. Bioloska imovina(118 do 121)
ELGJR 138 C.TEKUCA SREDSTVA (139+145+149+152+158+159) 561,691 173,600
ELGJR 160 D.GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
ELGJR 161 UKUPNO AKTIVA (101+102+138+160) 1,740,111 3,315,780
ELGJR 162 Izvanbilansna evidencija
ELGJR 163 A.KAPITAL (164+165+166+167+168-169-170) 1,109,630 1,111,682
ELGJR 171 B.DUGOROCNE OBAVEZE (172+178+182)
ELGJR 183 C.KRATKOROCNE OBAVEZE (184+191+198+199) 630,481 2,204,098
ELGJR 200 UKUPNO PASIVA (163+171+183) 1,740,111 3,315,780

Da li su na osnovu gornjih informacija portfolio menadžeri i Nadzorni odbor FZU Eurofond utvrdili valjanost ove investicije? Ako jesu, kako je moguće da su akcije Elektrogrupe (ELGJR) plaćene nekoliko desetina puta više od njihove nominalne vrijednosti?

(Napomena: menadžeri fonda su Aleksandra Mitrović i Branko Kaluđerović, a Nadzorni odbor čine Milić Popović, Armin Mulahusić i Milanko Damjanović).

Sve transakcije akcijama Elektrogrupe (ELGJR) su obavljene preko brokerske kuće EUROHAUS, u koju je DZU Euroinvest 2009. uložio EUR 1.5m.

Direktor EUROHAUS-a je Zijad Blekić, predsjednik Nadzornog odbora Sarajevske berze (SASE)