Mreža

Niže navodimo listu osoba i njihovih preduzeća iz koje se jasno vidi stepen isprepletenosti njihovih vlasničkih i drugih interesa. Sve transakcije koje se obavljaju izmedju ovako povezanih lica smatraju se nezakonitim. Uprkos tome, kao što smo prikazali na primjeru Eurofonda, takve transakcije su obavljane rutinski i u velikim iznosima. Crnogorski regulator/supervizor nije našao za shodno da reaguje na ovakvu praksu.

eurfond mreza

Fizicko/pravno lice Pravno lice Priroda odnosa
Absolute Bar AD FLASH AD vlasnik 9.99% FLASH AD
Absolute Bar AD Elektrogrupa Jajce vlasnik 0.03% Elektrogrupa Jajce
AKCIJA Euroinvest vlasnik 3.00% Euroinvest
Aleksandar Hrkač Balkan Investment Opportunity Fund vlasnik Balkan Investment Opportunity Fund
Aleksandar Hrkač Balkan Investment Management Limited vlasnik Balkan Investment Management Limited
Aleksandar Hrkač Vrijednosnice Osijek vlasnik Vrijednosnice Osijek
Aleksandar Hrkač Zadrugar Jajce vlasnik akcija Zadrugar Jajce
Aleksandar Hrkač Elektrogrupa Jajce vlasnik akcija Elektrogrupa Jajce
ALPHA INVEST FJORD vlasnik 94.62% FJORD
Ana Bućin FJORD Član Odbora direktora FJORD
Avaz d.o.o. Eurohaus Invest vlasnik 20.00% Eurohaus Invest
Azra Agović FLASH AD Izvršni direktor FLASH AD
Azra Agović FLASH AD Sekretar FLASH AD
Balkan Investment Management Limited Absolute Bar AD vlasnik 28.27% Absolute Bar AD
Bećir Perazić Absolute Bar AD vlasnik 2.43% Absolute Bar AD
Bećir Perazić Absolute Bar AD Član Odbora direktora Absolute Bar AD
BENSON HOLDINGS DOO Elektrogrupa Jajce vlasnik 23.20% Elektrogrupa Jajce
Boiša Šotra Euroinvest vlasnik 45.00% Euroinvest
Boiša Šotra Euroinvest Izvršni direktor Euroinvest
Boiša Šotra FLASH AD Član Odbora direktora FLASH AD
Boiša Šotra AKCIJA Osnivač AKCIJA
Boiša Šotra IZBOR BAR Predsjednik odbora direktora IZBOR BAR
Boiša Šotra Eurohaus Invest vlasnik 15.00% Eurohaus Invest
Branislav Radonjić Eurofond vlasnik 3.02% Eurofond
Branka Vukšić FJORD vlasnik 0.07% FJORD
Branko Kaluđerović Euroinvest Sekretar Euroinvest
Bruna Giljača FJORD vlasnik 0.06% FJORD
COMERSA Eurofond vlasnik 1.58% Eurofond
Damjan Hosta ALPHA INVEST Ovlašćeni zastupnik ALPHA INVEST
Damjan Hosta ALPHA INVEST Osnivač ALPHA INVEST
Danilo Mitrović Euroinvest Član Odbora direktora Euroinvest
Dejan Uskoković FJORD Sekretar FJORD
Dejan Uskoković FJORD V.D.Izvršni direktor FJORD
Đorđije Pejović Podgorički broker vlasnik 10.71% Podgorički broker
Đorđije Pejović Podgorički broker Član Odbora direktora Podgorički broker
Edin Dizdar Euroinvest Član Odbora direktora Euroinvest
Euroinvest Eurofond vlasnik 5.66% Eurofond
Euroinvest Eurohaus Invest vlasnik 7.50% Eurohaus Invest
Fadil Ćosibegović Euroinvest vlasnik 10.00% Euroinvest
Faruk Brkanić Eurohaus Invest vlasnik 2.50% Eurohaus Invest
FLASH AD Euroinvest vlasnik 20.00% Euroinvest
Golub Giljača FJORD vlasnik 0.07% FJORD
Goran Kerkez Euroinvest Član Odbora direktora Euroinvest
Goran Kerkez Podgorički broker vlasnik 21.03% Podgorički broker
Gorica Kerkez Podgorički broker Član Odbora direktora Podgorički broker
Gorica Kerkez Podgorički broker Predsjednik odbora direktora Podgorički broker
HA – Zbirni Kastodi račun 1 Absolute Bar AD vlasnik 2.27% Absolute Bar AD
HA – Zbirni Kastodi račun 1 Eurofond vlasnik 2.97% Eurofond
HA – Zbirni Kastodi račun 1 FLASH AD vlasnik 0.00% FLASH AD
HA – Zbirni Kastodi račun 4 Absolute Bar AD vlasnik 22.76% Absolute Bar AD
HA – Zbirni Kastodi račun 4 Eurofond vlasnik 10.00% Eurofond
HA – Zbirni Kastodi račun 4 FLASH AD vlasnik 23.71% FLASH AD
HB – Zbirni Kastodi račun 1 Euroinvest vlasnik 5.00% Euroinvest
HB – Zbirni Kastodi račun 1 Eurofond vlasnik 1.97% Eurofond
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar Elektrogrupa Jajce vlasnik 74.49% Elektrogrupa Jajce
Ibrahim Brkanić Eurohaus Invest vlasnik 2.50% Eurohaus Invest
Igor Vojinović Podgorički broker Izvršni direktor Podgorički broker
Igor Vojinović Podgorički broker Sekretar Podgorički broker
ILIRIKA BORZNO POSREDNISKA HISA DD Euroinvest vlasnik 10.00% Euroinvest
Ivanka Brajović FJORD vlasnik 0.35% FJORD
IZBOR BAR Podgorički broker vlasnik 18.25% Podgorički broker
Jože Stopar FJORD vlasnik 0.09% FJORD
Katica Marović FJORD vlasnik 0.06% FJORD
Maja Đurišić Euroinvest vlasnik 2.00% Euroinvest
Marko Bućin FJORD vlasnik 0.06% FJORD
Mešan Pehilj Eurohaus Invest vlasnik 5.00% Eurohaus Invest
MIKROFIN PLUS Otvoreni IF sa javnom ponudom Banja Luka Elektrogrupa Jajce vlasnik 0.27% Elektrogrupa Jajce
Milan Vujošević Absolute Bar AD Predsjednik odbora direktora Absolute Bar AD
Mirjana Badža FJORD vlasnik 0.06% FJORD
Mirsad Đugum Eurohaus Invest vlasnik 5.00% Eurohaus Invest
Nenad Štibilj IZBOR BAR Sekretar IZBOR BAR
Nikola Parapid FJORD vlasnik 0.06% FJORD
Omar Kokanović Euroinvest Član Odbora direktora Euroinvest
Peter Drašler AKCIJA Ovlašćeni zastupnik AKCIJA
Peter Drašler AKCIJA Izvršni direktor AKCIJA
Peter Drašler AKCIJA Osnivač AKCIJA
Radosav Kodžulović Absolute Bar AD vlasnik akcija Absolute Bar AD
Radosav Kodžulović FLASH AD vlasnik akcija FLASH AD
Rajka Pudar Absolute Bar AD vlasnik 14.76% Absolute Bar AD
Rajka Pudar Absolute Bar AD Član Odbora direktora Absolute Bar AD
Refika Perazić Absolute Bar AD Izvršni direktor Absolute Bar AD
Refika Perazić Absolute Bar AD Sekretar Absolute Bar AD
Rok Čampa Eurofond vlasnik 4.34% Eurofond
Roman Drašler Eurofond vlasnik 3.23% Eurofond
SA Investment d.o.o. Eurohaus Invest vlasnik 7.50% Eurohaus Invest
SALINK LIMITED Eurofond vlasnik 2.81% Eurofond
Saša Matić Euroinvest Član Odbora direktora Euroinvest
Snežana Pavićević FJORD Član Odbora direktora FJORD
Snežana Pavićević COMERSA Ovlašćeni zastupnik COMERSA
Snežana Pavićević ALPHA INVEST Izvršni direktor ALPHA INVEST
Snežana Pavićević ALPHA INVEST Ovlašćeni zastupnik ALPHA INVEST
Suad Kurtćehajić Eurohaus Invest vlasnik 10.00% Eurohaus Invest
Tanja Barović FJORD Član Odbora direktora FJORD
TIMINVEST Euroinvest vlasnik 5.00% Euroinvest
Veselin Barović Eurofond vlasnik 2.60% Eurofond
Veselin Barović FLASH AD vlasnik 46.29% FLASH AD
Veselin Barović FLASH AD Predsjednik odbora direktora FLASH AD
Veselin Barović AKCIJA Osnivač AKCIJA
Veselin Barović COMERSA Izvršni direktor COMERSA
Veselin Barović COMERSA Ovlašćeni zastupnik COMERSA
Veselin Barović COMERSA Osnivač COMERSA
Veselin Barović ALPHA INVEST Ovlašćeni zastupnik ALPHA INVEST
Veselin Barović ALPHA INVEST Osnivač ALPHA INVEST
Vlatko Aprcović Absolute Bar AD vlasnik 14.76% Absolute Bar AD
Vlatko Aprcović AKCIJA Osnivač AKCIJA
Vlatko Aprcović Podgorički broker vlasnik 50.00% Podgorički broker
Vlatko Aprcović Podgorički broker Član Odbora direktora Podgorički broker
Vlatko Aprcović IZBOR BAR Izvršni direktor IZBOR BAR
WVP d.o.o Eurohaus Invest vlasnik 10.00% Eurohaus Invest
Željko Vuković IZBOR BAR Član Odbora direktora IZBOR BAR
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Elektrogrupa Jajce vlasnik 2.01% Elektrogrupa Jajce
Zijad Blekić Absolute Bar AD vlasnik 14.76% Absolute Bar AD
Zijad Blekić FLASH AD vlasnik 20.00% FLASH AD
Zijad Blekić FLASH AD Član Odbora direktora FLASH AD
Zijad Blekić AKCIJA Osnivač AKCIJA
Zijad Blekić IZBOR BAR Član Odbora direktora IZBOR BAR
Zijad Blekić Eurohaus Invest vlasnik 15.00% Eurohaus Invest
Zvonko Matijaš BENSON HOLDINGS DOO vlasnik 100.00% BENSON HOLDINGS DOO