Nekretnine od tjelohranitelja

FZU Eurofond (EURF) je potrošio EUR 1,2m na kupovinu zgrade u Bečićima od Saše Živanovića i Radisava Živkovića, osoba koje su u medijima označene kao tjelohranitelji Veselina Barovića.

Radisav Rade Živković je u maju 2010. godine osudjen na pet mjeseci zatvora zbog nanošenje tjelesnih povreda.

Živkoviću i Banoviću 15 mjeseci [Vijesti]

Politička opština Katastarska opština Parcela / LN Način korišćenja Potes Površina /m2
Budva BEČIĆI 838/1 – LN 393 A list, voćnjak 1. klase BORETI 83
Budva BEČIĆI 838/2 – LN 1035 A list, dvorište BORETI 248
Budva BEČIĆI 838/2 – LN 1035 A list, zgrada za odmor BORETI 144
Budva BEČIĆI 838/2 – LN 1035 V list, zgrada 1, zgrada za odmor BORETI 144
Budva BEČIĆI 838/2 – LN 1035 V list, zgrada 1, BDO 1, prizemlje BORETI 80
Budva BEČIĆI 838/2 – LN 1035 V list, zgrada 1, BDO 2, prizemlje BORETI 20
Budva BEČIĆI 838/2 – LN 1035 V list, zgrada 1, BDO 3, prvi sprat BORETI 80
Budva BEČIĆI 838/2 – LN 1035 V list, zgrada 1, BDO 4, prvi sprat BORETI 20
Budva BEČIĆI 838/2 – LN 1035 V list, zgrada 1, BDO 5, potkrovlje BORETI 86

Iz katastra se jasno vidi da je ova nekretnina bila pod hipotekom Prve banke, te da je najvjerovatnije prodata vansudskim putem zbog neplaćanja dospjelih obaveza.

Po svemu sudeći, Eurofond je učinio “uslugu” tjelohraniteljima Veselina Barovića, otkupivši od njih, po netržišnim cijenama, nekretninu koju nijesu bili u stanju sami da otplaćuju.

Kao i kod sporne transakcije sa HP Fjord AD (FJOK), imovina se i u ovom slučaju još uvijek vodi na prethodne vlasnike – Sašu Živanovića i Radisava Živkovića.

Za ovu kupovinu je izvršni direktor DZU Euroinvest Boiša Šotra, u izjavi za javnost, tvrdio da je u pitanju plac u Perastu “na lokaciji gde je urbanističkim planom ucrtan hotelski kompleks”.

Eurofond: Kupujemo nekretnine Prve banke i akcije Elektroprivrede BiH [SEEbiz]

On (napomena: Šotra) je dodao da su od Prve banke (MNSE:NKBA), takođe, u Perastu na obali mora kupili plac na lokaciji gdje je urbanističkim planom već ucrtan hotelski kompleks

Završni komentar gospodina Šotre je posebno interesantan, s obzirom od koga su nekretnine kupljene, kao i iz kog razloga.

Ne kupujemo tuđu muku, nego to radimo regularno od banke. Nastavićemo to da radimo i ubuduće, jer mislimo da pojedine atraktivne nekretnine neće biti jeftinije nego što su sada.