Pridružite se

Imajući u vidu stanje u kome se nalazi Eurofond, odlučili smo da se obratimo njegovim
akcionarima, medijima, i najširoj javnosti, s pozivom da udruženi, na osnovu činjenica,
izvršimo pritisak na zakonodavca i regulatora kako bi se oni koji su kršili propise u ovoj
oblasti pozvali na punu zakonsku i materijalnu odgovornost.

Ne treba zaboraviti da su „obični građani“ još uvijek većinski vlasnici ovog fonda i da
udruženim snagama mogu presudno uticati na sve bitne odluke koje se donose.

Doclea Capital, zajedno sa jednim brojem inostranih i lokalnih investitora, posjeduje više
od 11.000.000 akcija Eurofonda.

Pozivamo i druge akcionare Eurofonda da nam se pridruže, kako bi udruženi mogli
bitnije da utičemo na investicionu politiku fonda.