Oznaka: eurohaus

Zoran Đikanovic, Aleksander Hrkač i saga Elektrogrupe (ELGJR)

Eurofond Insajder / 21.03.2011.

Zoran Đikanovic je nedavno u Pobjedi, reagujući na sve češće komentare da “fondovi ubrzano novac iznose iz zemlje”, odgovorio da “KHOV nema takve podatke”

Đikanovic dalje tvrdi “nijedan (fond, prim. autora) nije imao značajnu investiciju van Crne Gore. Čak i da ih je bilo, to nije poklanjanje novca nekom drugom…”  ”…ne iznosi se novac ni na čije ime ili račune vani, ako fond investira izvan granica Crne Gore”

Međutim, nedavno objavljen dokument na sajtu KHOV, demantuju predsjednika ove institucije.

Djelimično rješenje o transakcijama izvršenim u ime i za račun Eurofonda (EURF) [KHOV]

Naime, nakon višemjesečne “istrage” o “investicijama” Eurofonda (EURF) u Elektrogrupu Jajce DD (ELGJR) i Zadrugar Jajce DD (ZDRJR),  utvrđeno je da se kao prodavac u obje sporne transakcije pojavljuje kontroverzni Aleksander Hrkač.

Više o reputaciji Hrkača možete pročitati u analizi transakcije FZU Eurofond (EURF) sa Elektrogrupom Jajce (ELGJR).

Činjenica je da je EUR 10,4m koliko je sa sigurnošću isplaćeno Aleksandru Hrkaču za akcije Elektrogrupe (ELGJR) i Zadrugara (ELGJR) jeste preneseno “na račune vani”, jer novac nije utrošen na dokapitalizaciju Elektrogrupe Jajce DD već na kupovinu njenih akcija od postojećeg vlasnika.

Vrijedno je prisjetiti se same transakcije:

Akcije Elektrogrupe Jajce DD, kompanije sa svega EUR 500,000 kapitala, formirane samo nekoliko mjeseci pred prodaju udjela Eurofonda u EPCG italijanskoj kompaniji A2A, kupljene su po cijeni 39 puta većoj od nominale.

Ova “investicija” vrednuje Elektrogrupu Jajce, kompaniju za 3 zaposlena koja čak ni ne posjeduje adekvatne dozvole za gradnju hidroelektrana (zbog čega je njeno gradilište nekoliko puta zatvarano od strane inspektora) na EUR 15m.

Transakcija je obavljena na Sarajevskoj berzi (SASE), čiji je predsjednik nadzornog odbora Zijad Blekić, preko brokerske kuće Eurohaus, čiji je direktor takođe Zijad Blekić. Sarajevskoj berzi je nedavno izrečena mjera uslovnog oduzimanja dozvole za rad, nakon revizije koja je ustanovila niz neregularnosti.

Gospodin Blekić je inače jedan od vlasnika Absolute Bar AD (ABSO) i FLASH AD (FLAS), kompanija povezanih sa Veselinom Barovićem i osobama koje kontrolišu Euroinvest i Eurofond (EURF).

Ko je odobrio ovu transakciju tj. “investiciju” u praznu ljušturu zvanu Elektrogrupa i koja je njihova odgovornost? Izvršni direktor Euroinvesta Boiša Šotra? Nadzorni odbor Eurofonda koji čine Milić Popović, Armin Mulahusić i Milanko Damjanović ili pak investicioni menadžeri Aleksandra Mitrović i Branko Kaluđerović?

Zašto se stiče utisak da za Eurofond ne važe pravila i/ili da KHOV ne želi da ih sprovede?

U nastavku:

Da li je novac crnogorskih gradjana, preko investicije Eurofonda (EURF) u Elektrogrupu Jajce DD (ELGJR), preko Aleksandra Hrkača i Balkan Investment Management, završio u privatnim rukama?

Komisija: SASE “žmirila” na manipulacije

SEEbiz / 25.11.2010

Iako je utvrdila manipulacije cijenama dionica na tržištu, u koje su bili uključeni i zaposlenici brokerskih kuća, Sarajevska berza (SASE) propuštala je da preduzme mjere protiv profesionalnih posrednika koji su prekršili propise.

Ovo je, između ostalog, sadržano u rješenju Komisije za vrijednosne papire FBiH kojim je utvrđeno postojanje uslova za oduzimanje dozvole za rad Sarajevskoj berzi. Svoju nadzornu ulogu, konstatuje se u rješenju, berza naročito nije ostvarivala u pogledu takozvanih restriktivnih računa, odnosno računa profesionalnih posrednika i sa njima vlasnički i rodbinski povezanih osoba. Iako je pravilima berze dat poseban status tim računima, berza nije s povećanom pažnjom provodila nadzor trgovanja vlasnika tih računa. To se posebno odnosi na Džemala Bilanovića, zaposlenika brokerske kuće “Eurohaus”, na čijem čelu je Zijad Blekić, predsjednik Nadzornog odbora SASE.

Bilanović, zaposlenik “Eurohausa” u filijali u Bugojnu, trgovao je preko restriktivnog računa u više transakcija za koje se može utvrditi da predstavljaju manipulaciju. Između ostalog, Bilanović i Mersiha Karkelja, navodi se u rješenju Komisije, prodali su bez ikakve ekonomske računice, po dvostruko nižoj cijeni, kupljene dionice Tvornice građevinske stolarije “Janj” u korist klijenta Damira Talargića.

“S obzirom na to da su svi nalozi unošeni u intervalima pred fixing u toku dva dana, ne može se odbaciti mogućnost da se radi o dogovorenim transakcijama pomenutih klijenata”, navode u Komisiji i dodaju da je indiktivno da su dužnosnici berze izjavili da su znali da je Bilanović vlasnik restiktivnog računa i da je akter nadziranih transakcija, ali da nisu preduzeli mjere za poseban nadzor.
Bilanović se pojavljuje i u trgovini dionicama “DD za proizvodnju kože Bugojno”, gdje je zajedno sa Vernesom Jusićem izazvao značajan pad zvaničnog kursa dionica ove kompanije, na osnovu čega postoje indicije o manipulaciji.

U slučaju prometa dionica “Vranice” ustanovljeno je da su Bilanović i Jasmina Zornić obavili transakciju koja je izazvala porast vrijednosti kursa dionica za 19,97 odsto. Prema nezvaničnim informacijama, Jasmina Zornić je u rodbinskoj vezi sa jednim od najvećih dioničara “Vranice”, navode u Komisiji, pa je izdala nalog za kupovinu jedne dionice da bi izazvala vještačko povećanje njene cijene.
Isti scenario ponovljen je u slučaju dionica “Bosnaputeva”, gdje je Mersiha Karkelja takođe kupila i prodala jednu dionicu po dvostruko nižoj cijeni.

Neadekvatno postupanje berze Komisija je ustanovila u 21 predmetu, a uglavnom je riječ o dogovorenim transakcijama i vještačkom podizanju ili spuštanju cijena dionica. Tako je, na primjer, utvrđeno da je kroz dvije transakcije dionicama kompanije “Novi centar” Zavidovići spuštena cijena dionica, čime su potaknuti drugi investitori da prodaju dionice po tim cijenama, a u čemu su učestvovali direktor “Krivaje 1884″ Ismet Mujanović i Mustafa Gradinović.

U slučaju transakcija dionicama Privredne banke Sarajevo cijena je namjerno podignuta za 50 posto, a akteri su Edin Mandžo i Suvad Karkelja. U Sarajevskoj berzi odbacili su navode Komisije da nisu postupali u skladu sa zakonom, te smatraju da je problem u primjeni mjera nadzora nad berzanskim trgovanjem u vezi s kojim postoje nejasnoće u samim propisima. Smatrajući da su kvalifikacije Komisije teške, te da je izrečena mjera prestroga, Nadzorni odbor SASE donio je odluku o pokretanju upravnog spora protiv regulatora tržišta.

Eurofondova firma opet gradi

Vijesti / 01.04.2010

ELEKTROGRUPA IZ JAJCA “DOBILA” DOZVOLU OPŠTINE

Samo dan nakon što je uz asistenciju policije građevinski inspektor iz Srednje bosanskog kantona (SBK) Akif Agić zatvorio gradilište kompanije Elektrogrupa DD Jajce, koja je u vlasništvu crnogorskog Eurofonda, zbog sumnji da mjesecima nelegalno grade hidroelektranu vrijednu oko pet miliona eura, gradilište je ponovo otvoreno nakon intervencije lokalnih vlasti iz opštine Gornji Vakuf.

Sarajevsko “Oslobođenje” u jučerašnjem broju objavilo je da je kantonalni građevinski inspektor Agić zbog ponovnog otvaranja gradilšta ponovo pisao premijeru tog bosanskog kantona Salki Selmanu i ministru prostornog uređenja, obnove i povratka Anti Lozančiću obavještavajući Elektrogrupe gradi nelegalno i da im opština nije mogla izdati dozvolu jer za to nije nadležna. Akcije te firma za nešto više od osam miliona eura prošle godine kupio Eurofond.

Eurofondom upravlja menadžment kompanija Euroinvest iz Podgorice čiji je najveći akcionar (45 odsto) i direktor Boiša Šotra, biznismen porijeklom iz Jajca, grada u kojem je sjedište Elektrogrupe, ali i firme Ferbos, koja je 2005. dobila opštinsku saglasnost za izgradnju mini hidroelektrane Voljevac.

Ferbos i Elektrogrupu za sada povezuje samo činjenica da imaju istog direktora Jasmina Zjaju.

Alfa i omega u upravljanju Eurofondom, nastao nakon vaučerske privatizacije u Crnoj Gori 2002, je biznismen Veselin Barović koji sa partnerima Šotrom, bosanskim biznismenom Zijadom Blekićem, vlasnikom sarajevske brokerske kuće Eurohaus i nekoliko povezanih firmi kontroliše biznis fond na crnogorskom, ali i na bosanskom tržištu.

Mjesecima su menadžeri Eurofonda u zvaničnim izvještajima na crnogorskoj berzi ovu investiciju u BiH krili u okviru krajnje neobične zbirne pozicije “ostale hartije od vrijednosti”. Takav je slučaj bio i sa posljednjim mjesečnim izvještajima o portfelju Eurofonda za januar i februar koji se nalaze na sajtu NEX Montenegro berze.