Zemljište od HP FJORD

FZU Eurofond (EURF) je 2009. godine potrošio EUR 5,5m na kupovinu zemljišta (“pašnjaka” i “šuma”) kod Orahovca, Kotor od HP FJORD AD (FJOK).

Vlasnik HP FJORD AD (FJOK) je Alpha Invest.

Alpha Invest kontroliše Veselin Barović.

Zanimljivo je da se na dan 07. 03. 2011. ova imovina u katastru i dalje vodila na prethodnog vlasnika, tj. HP Fjord AD.

Politička opština Katastarska opština Parcela / LN Način korišćenja Potes Površina /m2
Kotor ORAHOVAC II 1214/2 – LN 217 Pašnjak 4. klase DRAŽIN VRT 728
Kotor ORAHOVAC II 1217 – LN 206 Pašnjak 4. klase DRAŽIN VRT 1,180
Kotor ORAHOVAC II 1218 – LN 210 Pašnjak 4. klase VODA BUROVIĆ 760
Kotor ORAHOVAC II 1219 – LN 213 Pašnjak 4. klase DRAŽIN VRT 560
Kotor ORAHOVAC II 1220 – LN 191 Pašnjak 4. klase DRAŽIN VRT 2,764
Kotor ORAHOVAC II 1222 – LN 212 Šume 3. klase DRAŽIN VRT 3,628